dissabte, 28 de gener de 2017

Comencem la PSICOMOTRICITAT a P5!!

La psicomotricitat és un dels aspectes més importants en el desenvolupament dels nostres nens i nenes. Ja que ajuda significativament a l’infant, a millorar la seua autonomia. Tal i com ens diu Berruezo, la psicomotricitat podríem entendre-la com un conjunt de interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat, així definida, realitza un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.