Treballem les QFB

Aquí teniu la informació relacionada amb les QFB (Qualitats Físiques Bàsiques).
Les qualitats físiques bàsiques són les que ens permeten realitzar qualsevol activitat física: saltar, córrer, empènyer, aixecar un pes, llançar, adoptar una postura...Les qualitats físiques bàsiques són :

1.- Resistència. És la capacitat que tenim per poder suportar una activitat de llarga durada. Per exemple fer un recorregut amb bicicleta, pujar una muntanya, correr 400 metres a màxima velocitat... 
2.- Flexibilitat. És la capacitat que tenim per poder fer moviments el més amplis possibles. Per exemple passar una tanca, gimnàstica ritmica... Hem de saber diferenciar entre la flexibilitat estàtica i la dinàmica
3.- Força. És la capacitat que tenim per poder vèncer una resistència. Per exemple aixecar un pes, apretar o estirar un objecte .... 
4.- Velocitat. És la capacitat que tenim per fer un moviment en el mínim temps possible. Haurem de tindre en compter tres tipus de velocitat: de reacció, gestual i de desplaçament.

Cliqueu sobre la imatge i anireu a les definicions.

Imagen

Desenvolupament de les Qualitats Físiques Bàsiques

Què és la força?


Què és la Resistència?


Què és la Flexibilitat?