Treballem l'Expressió Corporal

Expressió Corporal


L'expressió corporal és un llenguatge mitjançant el qual a través del nostre ens comuniquem, expressem i interactuem amb els altres i l'entorn, s'expressa, comunica i interactua amb el món que l'envolta.
Inclou totes les formes de moviment realitzades amb el propi cos, ja siguin gestos, postures, actituds, estats d'ànim, danses i accions que ens permetin relacionar-nos amb un mateix, amb els altres i amb els objectes.
Anem a veure alguns exemples que t'ajudaran a aprendre moltes coses al voltant de l'expressió corporal:

* DANSA/BALL  

Coreografia

La dansa o el ball son formes d'art on s'utilitza el moviment del cos i la música, com una forma d'expressió, d'interacció social o d'entreteniment.
La dansa , també és una forma de comunicació , ja que s'usa el llenguatge no verbal entre els éssers humans , on s'expressen sentiments i emocions a través dels moviments i gestos .
Dins de la dansa hi ha la coreografía , que és l'art de crear danses o balls. La persona que crea coreografia. La dansa es pot ballar amb un nombre variat de ballarins/es , que va des solitari, en parella o grups.* TEATRE    
El teatre és la branca de l'art escènic relacionada amb l'actuació, que representa històries davant d'una audiència usant una combinació de discurs, gestos, escenografia, música, so i espectacle.
* MIM
El mim corporal és un art dramàtic del moviment, que data des de l'antiguitat grega i romana. En això es diferencia de la pantomima, que és més un intent de canviar paraules per gestos.
L'objectiu del mim corporal dramàtic és d'introduir el drama dins del cos, vol representar l'invisible: emocions, tendències, dubtes, pensaments,...